Review Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Ở Đâu Tốt

Review Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Ở Đâu Tốt
Giáo dục
25

Bạn đang tìm hiểu về kế toán hành chính sự nghiệp? Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp? Muốn học kế toán hành chính sự nghiệp thì học ở đâu tốt? Toplistvn sẽ gửi đến bạn câu trả lời qua bài viết “Review Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Ở Đâu Tốt

I: Kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Là Gì?Tất tần Tật về kế toán hành chính sự nghiệp

1.Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

– Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp (ví dụ trường học, bệnh viện, ủy ban,…), là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính. Các đơn vị hành chính sự nghiệp cần lập dự toán để có thể quản lý và chủ động trong chi tiêu của mình. Dựa vào các báo cáo dự toán, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho từng đơn vị. Do đó, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân các đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

2. Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp.

Với vai trò đó, công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp phải có kế hoạch tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và để kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị. Đồng thời, kế toán hành chính sự nghiệp với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước được Nhà nước sử dụng như một công cụ sắc bén trong việc quản lý ngân sách nhà nước, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn một tiết kiệm và hiệu quả cao. Để thực sự có hiệu lực trong công tác quản lý kinh tế tài chính, kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp phải thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Ghi chép và phản ánh một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước.

Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định, cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu, phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí ở đơn vị’

Review Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Ở Đâu Tốt

3. Nội dung cơ bản của kế toán hành chính sự nghiệp.

3.1. Kế toán tiền và vật tư

Phản ánh tình hình tăng giảm cũng như cách xử lý vật tư, nguồn kinh phí nhận trong kỳ

Phản ánh tình trạng thu chi, giao nhận dự toán Ngân sách nhà nước.

3.2. Kế toán tài sản cố định

Hạch toán các nhiệm vụ liên quan tới tài sản cố định như: Tính hao mòn tài sản cố định, mua sắm, cấp trên báo, thanh lý tài sản cố định. Đặc biệt, so với trong doanh nghiệp, tính hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính khác xa.

Trong doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định tính 1 lần vào cuối mỗi tháng.

Trong đơn vị hành chính sự nghiệp, hao mòn tài sản cố định tính 1 lần vào cuối mỗi năm.

3.3. Kế toán các khoản thu

Hạch toán của đơn vị hành chính sự nghiệp có thu sẽ sử dụng tài khoản 511.

Hạch toán đơn vị hành chính có sản xuất kinh doanh sẽ dùng tài khoản 311.

Hạch toán doanh nghiệp các khoản phải thu sử dụng tài khoản 131.

3.4. Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm

Hạch toán các nghiệp vụ chi lương, trích theo lương như BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

3.5. Kế toán các khoản phải trả

Phản ánh các khoản phải trả cho đối tượng trong đơn vị hành chính sự nghiệp như học sinh, sinh viên, nhà cung cấp…

3.6. Kế toán các nguồn kinh phí

Là bút toán về các nguồn phí từ ngân sách nhà nước cấp như: Nguồn kinh phí dự án, nguồn kinh phí hoạt động…

3.7. Kế toán nguồn kinh phí kinh doanh

Cho biết, nguồn kinh phí cho các đơn vị hành chính sự nghiệp có từ đâu, sử dụng và hạch toán nó như thế nào, có khác hay giống với hạch toán vốn kinh doanh trong doanh nghiệp không?

3.8. Kế toán các khoản chi

Đảm nhận các việc chi cho các hoạt động không thường xuyên, chi thường xuyên, chi theo đơn đặt hàng nhà nước hay chi cho dự án… Ngoài ra, cần phải dự toán và biết cách sử dụng nguồn kinh phí đó một cách phù hợp.

3.9. Kế toán các khoản doanh thu

Phản ánh doanh thu có được trong các đơn vị hành chính sự nghiệp xuất hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.10. Kế toán các khoản chi phí

Đảm nhiệm các khoản chi phí sản xuất kinh doanh trong các đơn vị hành chính như tiền công, chi lương, chi nguyên vật liệu sản xuất, phụ cấp, chi tính hao mòn tài sản cố định, chi phân bổ công cụ dụng cụ.

3.11. Kế toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Là các trường hợp, kế toán xử lý các nguồn kinh phí, loại dự toán cũng như khoản chi vào cuối niên độ kế toán.

3.12. Kế toán các sổ sách và báo cáo tài chính

Cuối niên độ kế toán, cần liệt kê sổ sách, mục đích in từng loại. Ngoài ra, cần lập báo cáo tài chính, xác định mỗi loại báo cáo cần cung cấp thông tin gì cho đối tượng trong và ngoài đơn vị.

II: Review Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Ở Đâu Tốt

4.1. Trung tâm Kế Toán Lê Ánh

Kế toán Lê Ánh là trung tâm đào tạo kế toán thực tế uy tín hàng đầu trên thị trường, đã nhận được phản hồi tích cực của giới chuyên môn và học viên tham dự. Khoá học kế toán hành chính sự nghiệp tại Lê Ánh nhằm bồi dưỡng các học viên có mục tiêu làm kế toán trong các đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp, được giảng dạy bởi kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Mục Đích Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp  Tại Trung Tâm Kế Toán Lê Ánh:

  • Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao;
  • Biết tổng hợp tất cả các loại luân chuyển tài chính (biểu hiện bằng tiền) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp kế toán trưởng hoàn thành công việc báo cáo tài chính cuối kỳ;
  • Biết liên hệ giữa loại hình kế toán doanh nghiệp và loại hình kế toán hành chính sự nghiệp;
  • Ra được sản phẩm cuối cùng là các báo cáo sổ sách kế toán.

Lợi Ích Khi Tham Gia Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Tại Trung Tâm Kế Toán Lê Ánh:

Học viên tham gia khoá học kế toán hành chính sự nghiệp được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp và thực tế, dưới sự giảng dạy và đào tạo trực tiếp từ giảng viên là kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp Nhà nước có trên 10 năm kinh nghiệm.

Khóa học Kế toán hành chính sự nghiệp tại Kế toán Lê Ánh được thiết kế với mục tiêu giúp cho học viên sau khóa học có thể tiếp thu được những kiến thức như sau:

Sự Khác Biệt Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Của Trung Tâm Lê Ánh:

  • Tâm thế đào tạo luôn hướng đến tương lai nghề nghiệp của học viên, giúp học viên tự tin làm nghề sau khóa học
  • Chương trình đào tạo thực tế, thường xuyên đổi mới, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Đội ngũ giảng viên chất lượng, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giàu sự nhiệt tình, tâm huyết với học viên.
  • Là 1 trong số rất ít các trung tâm được cấp phép đào tạo, hoạt động với sứ mệnh nâng cao chất lượng nhân sự kế toán Việt Nam.

Kế toán Lê Ánh hoạt động với phương châm “Minh bạch – Chất lượng – Vì người học – Để người học đánh giá”

Nếu bạn thử search Google (kênh tìm kiếm đánh giá uy tín nhất), Youtube Kế toán Lê Ánh, chắc chắn bạn sẽ nhận được những chia sẻ từ những phản hồi chân thật của các chuyên gia và học viên đã học tại Lê Ánh, từ đó bạn sẽ có được cái nhìn khách quan và đúng nhất về chất lượng đào tạo tại kế toán Lê Ánh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu tận nơi về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, nhân viên của Lê Ánh, bạn có thể đến trụ sở chính của Lê Ánh tại HN và TPHCM để cảm nhận thực tế về chất lượng của trung tâm. Chỉ những cơ sở hoạt động theo quy định pháp luật, vì mục tiêu đường dài, hướng đến học viên thì mới sẵn sàng công khai, đầu tư cơ sở vật chất tốt phục vụ hoạt động giảng dạy.

Thông tin liên hệ:

 

 

Rate this post

Chào các anh chị, em mới được điều chuyển sang phòng kế toán, em là tấm chiếu mới toanh nên nhờ các ac giúp đỡ, có nhóm zalo nào cho e vào học hỏi với ạ

chưa nghe thấy trường học nào mà kt làm theo mảng cả. Lương người có thâm niên 25 năm chưa nổi 7tr đây lấy đâu ra mười mấy tr như bạn nói

bạn này làm trương tư đó, trường tư làm y chang doanh nghiệp, trên cho mấy ng trong bộ phận tài chính thì tuyển đủ vị trí, nên lương mới đk như vậy. chứ làm kt trường công thì làm hoài ko đk luôn

Chào mn, em sinh năm 99, em đang có phân vân về việc định hướng nghề nghiệp, em học trường Học viện Tài chính ngành Tài chính ngân hàng, em tốt nghiệp bằng trung bình và đang làm hcns ở 1 công ty nhỏ. Trước đây vì em thấy học tcnh xin việc kế toán hơi khó nên đã chuyển hướng làm hcns được gần 1 năm, nhưng bây giờ em lại muốn quay về tìm việc kế toán thì có ổn không ạ.
Em có người quen nói sẽ giúp em xin vào bên kế toán nhà nước thì bằng của em liệu có được không ạ
Giờ em cũng đang phân vân nên theo hành chính nhân sự hay kế toán. Mn cho em xin ý kiến với ạ. Em cảm ơn

Học trung cấp kế toán có thể ứng tuyển thi công chức nhà nước không anh chị? Thấy các anh chị làm kế toán nhà nước nhàn mà ham, em làm doanh nghiệp vừa mệt vừa lương thấp

Chào các anh chị, em mới được điều chuyển sang phòng kế toán, em là tấm chiếu mới toanh. Giờ sếp em cho em tiền để đi học bồi dưỡng thêm nghiệp vụ. em nên học kế toán ở bên trung tâm nào?? em đang phân vân giữa lê ánh và việt hưng

mình mời được làm kế toán hành chính sự nghiệp khối đảng đoàn thể, do mình chưa biết gì? Rất mong các bạn chỉ bảo và giúp )đỡ mình cần học cái gì từ đầu và như thế nào? Bạn nào cùng khối với mình có thể cho mình xin số điện thoại và chỉ bảo giúp mình được ko ạ? Nhờ các bạn có ai nếu được xin mong dạy mình mình gửi kinh phí học (hiện tại mình đang dùng phần mềm misa

Chào các anh chị, em mới được điều chuyển sang phòng kế toán, em là tấm chiếu mới toanh nên nhờ các ac giúp đỡ,Anh chị đã học kế toán trường học ở đâu hiệu quả thì chia sẻ giúp em với ạ

Ace kế toán trong đơn vị Trường học giúp e với ak. Trong trường e có khoản dạy ngoài giờ tiêu chuẩn trong năm hay gọi là thừa giờ
E ví dụ chuẩn 1 năm của e là 80 giờ. Nhưng trường có nhu cầu cho e dạy thêm để có thừa giờ. Vậy khoảng đó tính thuế TNCN sao ak? Khoảng thừa giờ này e có đóng thuế không? E xin cám ơn Ace đã xem

Đưa vào thu nhập tính thuế bt vì nó tính chất là tiền lương, tiền công. Nếu bạn biên chế thì tính thuế luỹ tiến sau khi trừ các khoản giảm trừ thôi.

Các anh chị cho em hỏi.
Đơn vị em là đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần
Đơn vị không có người phụ trách kế toán mà việc phụ trách kế toán ở đơn vị e được cấp trên giao cho 1 người ở đơn vị khác kiêm nhiệm phụ trách kế toán
Vậy đơn vị em phải trả mức phụ cấp của phụ trách kế toán kiêm nhiệm là bao nhiêu ạ, quy định tại văn bản nào
e cảm ơn mọi người nhiều

Em chào các anh chị trong nhóm ạ. Hiện nay e đang là kế toán trường thcs theo hđ 68 và chuẩn bị thi viên chức anh chị nào có tài liệu ôn thi cho e xin với ạ. E cảm ơn.

E chào các ac, e lam o trường học năm vua qua trường e có mua đồng phục cho học sinh số tiền gần 100 tr, ac nào có bộ hồ sơ quy trình thẩm định giá cho e xin với ạ, e xin cảm ơn!

Em chào mn ạ.
Em là sinh viên đang làm báo cáo về mô hình dự toán đơn vị hành chính sự nghiệp ạ. Hiện em gặp khó khăn về việc tìm kiếm tài liệu tham khảo. Có anh chị nào có tài liệu liên quan thì cho em xin với ạ. Em cảm ơn anh chị.

cứ mở chứng từ người trước ra làm theo là đc mà. quan trọng khối lượng công việc có nhiều ko thôi/ không biết gì thì hỏi, không muốn hỏi mà nhiều tiên thì đầu tư đi học một khoá dạy kế toán hành chính sự nghiệp bên mấy trung tâm là ok ngay

Chuẩn bị vào nghề kế toán HCSN.
Em chào các Anh/chị! Em là thành viên mới.
Em đã có kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp.
Sắp tới em chuyển sang bên đơn vị HCSN có thu. Anh/chị em cho em xin đôi lời chia sẻ, tư vấn với ạ.
Đang làm DN sang HCSN thì cần lưu ý những gì ạ?
Em cảm ơn mọi người!

Mọi người cho mình hỏi học thêm kế toán hành chính sự nghiệp ở đâu hoặc web nào dạy online uy tín ạ? Mình cảm ơn mọi người chỉ dùm ạ.Chỉ cho em ạ

mn ơi kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp có 1 kế toán, không được bổ nhiệm kế toán trưởng, mà chỉ được bổ nhiệm phụ trách kế toán, vậy phụ trách kế toán được hưởng luôn 0,1 phụ cấp trách nhiệm ngay khi có quyết định giao phụ trách kế toán ko, hay phải đến khi có đủ 2 năm kinh nghiệm mới được hưởng. tư vấn cho em với

mình muốn học kế toán bên bệnh viện công lập, nhưng thấy nhiều chỗ báo giá cao quá, lương kế toán quèn làm sao để có 18-20 tr đi học đây các bạn?

Học phí bên nào cao quá vậy bạn, mình học 1 khóa kế toán Bệnh viện công bên Lê ánh mà phí 14tr, đúng đợt khuyến mãi giảm 1tr tính ra có 13tr đây, mà học xong hết khóa vẫn được hỗ trợ nhiệt tình luôn, bạn chưa đăng kí học thì nên chọn trung tâm lê ánh nhé

25 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

review-hoc-ke-toan-san-xuat-o-dau-tot-toplist
Giáo dục
17
Review Khóa Học Kế Toán Sản Xuất Ở Đâu Tốt Nhất

NỘI DUNG BÀI VIẾT Lĩnh vực kế toán hiện nay đang được rất nhiều bạn quan tâm vì đây là một ngành nghề có thể coi là “trường tồn” với thời gian, lĩnh vực này có rất nhiều các phân khúc nhỏ hơn với các đối tượng kế toán khác …

Top 10 Đồng Tiền Ảo Tiềm Năng Nên Đầu Tư Nhất
Giải trí
Top 10 Đồng Tiền Ảo Tiềm Năng Nên Đầu Tư Nhất

NỘI DUNG BÀI VIẾT Trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển như hiện nay, tiền mặt không còn là lựa chọn hàng đầu của con người, thay vào đó là sự xuất hiện của đồng tiền điện tử hay còn gọi là tiền ảo. Đây được coi là một …

Review Khóa Học Khai Báo Hải Quan Điện Tử Ở Đâu Tốt Nhất
Giáo dục
Review Khóa Học Khai Báo Hải Quan Điện Tử Ở Đâu Tốt Nhất

NỘI DUNG BÀI VIẾT Học Khai Báo Hải Quan Điện Tử Ở Đâu Tốt Nhất? Đây là câu hỏi được rất nhiều các bạn tìm kiếm trong thời gian gần đây. Qua tìm hiểu thì Toplistvn thấy có rất nhiều bạn nhầm lẫn khóa học khai báo hải quan điện …