học xuất nhập khẩu online
Giáo dục

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Thi chứng chỉ kế toán viên có khó không? Điều kiện và thủ tục dự thi chứng chỉ kế toán viên – chứng chỉ hành nghề kế toán như thế nào? Đây là nỗi băn khoăn của những bạn đang có ý định tham dự kỳ thi để lấy Chứng chỉ kế toán viên (chứng chỉ hành nghề kế toán).

Đội ngũ Biên tập viên của Toplistvn sẽ tổng hợp thông tin và giải đáp thắc mắc của bạn đọc qua bài viết dưới đây nhé!

>>>>>> Bài viết xem thêm: Top 5 chứng chỉ tiếng anh có giá trị nhất

I: Chứng chỉ hành nghề kế toán là gì?

Chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA – Certified Public Accountants) là giấy chứng nhận hành nghề kế toán được Bộ Tài Chính cấp khi đã trả qua một kỳ thi đạt chuẩn của Bộ Tài Chính. Chứng chỉ này là cơ sở để xác định năng lực, phẩm chất của một kế toán viên xem họ có đủ khả năng, năng lực, trình độ hoạt động trong các công ty kế toán, kiểm toán không.

Người thi chứng chỉ hành nghề kế toán cần phải được 5 điểm trở lên mỗi môn sau:

 • Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
 • Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
 • Thuế và quản lý thuế nâng cao
 • Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

II: Điều kiện để đăng kí thi chứng chỉ hành nghề kế toán gồm những gì?

Theo hướng dẫn tại Điều 4, Thông tư 91/2017/TT-BTC Điều kiện và thủ tục dự thi chứng chỉ kế toán viên như sau:

– Điều kiện về đạo đức nghề nghiệp:

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

– Điều kiện về bằng cấp:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán;

+ Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học;

+ Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư 91/2017/TT-BTC.

Học chứng chỉ hành nghề kế toán ở đâu tốt

– Điều kiện về thời gian làm việc thực tế:

+ Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng

+ Thời gian tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi.

+ Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

III: Hồ sơ dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán

1, Đối với người dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán lần đầu.

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định như sau:

– Phiếu đăng ký dự thi yêu cầu các vấn đề sau:

+ Có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú.

+ 1 ảnh màu cỡ 3×4 và đóng dấu giáp lai

+ Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế của ứng viên dự thi.

– Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;

– Bản sao các văn bằng được quy định tại điều kiện dự thi. Nếu người dự thi tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn vị học trình của tất cả các môn học. 3 ảnh màu cỡ 3×4cm mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

2, Đối với người đăng ký dự thi tiếp các môn chưa thi hoặc thi lại các môn thi đã thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi để đạt tổng số điểm quy định.

 • Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu 3x4cm và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02a hoặc Phụ lục số 02b ban hành kèm theo Thông tư 91/2017/TT-BTC.
 • Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thông báo.
 • 3 ảnh màu cỡ 3x4cm mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

IV: Nội dung, hình thức thi chứng chỉ kế toán viên bao gồm những gì?

Để có được chứng chỉ kế toán viên ngoài việc phải đáp ứng được các Điều kiện và thủ tục dự thi chứng chỉ kế toán viên thì người dự thi sẽ phải thi 4 môn sau đây:

 • Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp.
 • Tài chính và quản lý tài chính nâng cao.
 • Thuế và quản lý thuế nâng cao.
 • Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Hình thức thi chứng chỉ kế toán như thế nào?

– Lịch tổ chức thi: Hội đồng thi tổ chức ít nhất mỗi năm một kỳ thi vào quý III hoặc quý IV.

– Thời lượng cho mỗi bài thi: Người dự thi sẽ phải làm một bài thi viết trong thời gian 180 phút.

Và trước ngày thi ít nhất 60 ngày, Hội đồng thi thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác liên quan đến kỳ thi.

Thời gian công bố kết quả thi chứng chỉ kế toán viên?

Trong thời hạn chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi từng môn thi và thông báo cho người dự thi.

Lưu ý: Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian công bố, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nhưng thời gian kéo dài không quá 30 ngày.

Khóa học ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán

Kết quả thi như thế nào là đỗ chứng chỉ kế toán viên?

– Môn thi đạt yêu cầu: Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt từ điểm 5 trở lên.

– Đạt yêu cầu thi: Người dự thi đạt yêu cầu cả 4 môn thi và có tổng số điểm các môn thi còn được bảo lưu từ 25 điểm trở lên là đạt yêu cầu thi.

– Thi nâng điểm: Người đạt yêu cầu các môn thi nhưng chưa đạt yêu cầu thi thì được lựa chọn một số môn thi để đăng ký thi nâng điểm, kết quả thi lấy theo điểm thi cao nhất của các lần thitrong thời gian bảo lưu.

Giấy chứng nhận điểm thi là cơ sở để lập hồ sơ xin dự thi các môn thi chưa thi, thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc dự thi để nâng điểm (đối với thí sinh chưa thi đủ hoặc chưa đạt yêu cầu đủ các môn thi).

– Bảo lưu kết quả thi: Điểm của môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu trong 3 năm liên tục kể từ năm bắt đầu dự thi môn đó. Điểm của các môn thi vào các năm ngoài thời gian bảo lưu sẽ bị huỷ.

Ví dụ: Một người bắt đầu dự thi năm 2017 thì điểm các môn thi đạt yêu cầu của năm 2017 sẽ được bảo lưu trong các năm 2018, 2019. Đến năm 2019, nếu người dự thi vẫn chưa đạt yêu cầu thi thì khi dự thi vào năm 2020 kết quả thi được tính để xét đạt yêu cầu thi sẽ là kết quả thi của các năm 2018, 2019, 2020. Tương tự như vậy cho các năm từ 2021 trở đi.

Thời gian công bố kết quả thi chứng chỉ kế toán viên là khi nào? 

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có kết quả thi, Bộ Tài chính sẽ cấp chứng chỉ kế toán viên cho người đạt kết quả thi.

V: Review khóa học ôn thi chứng chỉ kế toán viên chất lượng tốt nhất

Trung tâm Kế toán Lê Ánh

– Kế toán Lê Ánh là một trong số rất ít trung tâm được cấp phép hiện nay – Những khóa học về tài chính, kế toán của trung tâm nhận được đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả từ những chuyên gia trong ngành.

– Với uy tín đã được khẳng định trên thị trường đào tạo, Trung tâm Kế toán Lê Ánh được Hội kế toán kiểm toán Việt Nam – đơn vị trực thuộc Bộ tài chính lựa chọn đồng tổ chức các khóa ôn thi chứng chỉ kế toán.

– Giảng viên giảng dạy các khóa ôn thi hiện đang giữa chức vụ Trưởng khoa trở lên với trình độ học vấn Phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ trên 20 năm kinh nghiệm. Giáo tình học kết hợp phân tích lý thuyết chuyên đề, thảo luận tình huống thực tế và thực hành bài tập.

Học chứng chỉ kế toán viên

– Tổ chức học nhóm, ôn thi theo nhóm, luyện đề thi với bộ ngân hàng đề lớn nhất và sát đề thi nhất ngoài giờ học cho tất cả học viên trong và sau khóa học.

Ngoài ra khi tham gia khóa ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán tại Trung tâm Kế toán Lê Ánh học viên còn được những quyền lợi sau:

– Những bí kíp ôn thi được chia sẻ trực tiếp từ các chuyên gia giảng dạy có kinh nghiệm đào tạo cho hàng ngàn người vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng!

– Cô đọng những kiến thức trọng tâm, nhận biết được những câu hỏi khiến bạn dễ mất điểm dẫn đến thi trượt trong bài thi.

– Có những mẹo làm thi chính xác, dễ dàng vượt qua kỳ thi dễ dàng hơn, TỶ LỆ ĐỖ TRÊN 70%.

– Thi đỗ kỳ thi sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán viên phôi bằng Bộ tài chính.

Thông tin liên hệ Trung tâm kế toán Lê Ánh

– Hotline: 0904848855/0903283322

– Website: https://ketoanleanh.edu.vn/khoa-hoc/chung-chi-ke-toan-vien

– Fanpage: https://www.facebook.com/diachihocketoantonghoptotnhat

– Email: Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

Địa điểm học:

– Số 26 Đường Láng, P Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, TP Hà Nội

– Tầng 3, số 2 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

– Lầu 4, 132E Đường cách mạng tháng 8, P10, Q3, HCM

>>>> Bài viết xem thêm: Học tài chính cho người không chuyên ở đâu tốt nhất

Trên đây là điều kiện và thủ tục dự thi chứng chỉ kế toán viên, các quy định về thời gian, hình thức và thể lệ, địa chỉ ôn thi chứng chỉ kế toán viên cũng như nội dung của kỳ thi chứng chỉ kế toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán.

Đây là một kỳ thi vô cùng khó khăn cho các bạn kế toán tuy nhiên Toplistvn  hi vọng những bạn nào có ý định tham dự kỳ thi này sẽ trang bị cho mình những kiến thức thật tốt cùng với sự nỗ lực hết mình để đạt được kết quả như mong muốn!

Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Review Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Ở Đâu Tốt
Giáo dục
25
Review Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Ở Đâu Tốt

Bạn đang tìm hiểu về kế toán hành chính sự nghiệp? Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp? Muốn học kế toán hành chính sự nghiệp thì học ở đâu tốt? Toplistvn sẽ gửi đến bạn câu trả lời qua bài viết “Review Khóa Học Kế Toán Hành …

review-hoc-ke-toan-san-xuat-o-dau-tot-toplist
Giáo dục
17
Review Khóa Học Kế Toán Sản Xuất Ở Đâu Tốt Nhất

NỘI DUNG BÀI VIẾT Lĩnh vực kế toán hiện nay đang được rất nhiều bạn quan tâm vì đây là một ngành nghề có thể coi là “trường tồn” với thời gian, lĩnh vực này có rất nhiều các phân khúc nhỏ hơn với các đối tượng kế toán khác …

Top 10 Đồng Tiền Ảo Tiềm Năng Nên Đầu Tư Nhất
Giải trí
Top 10 Đồng Tiền Ảo Tiềm Năng Nên Đầu Tư Nhất

NỘI DUNG BÀI VIẾT Trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển như hiện nay, tiền mặt không còn là lựa chọn hàng đầu của con người, thay vào đó là sự xuất hiện của đồng tiền điện tử hay còn gọi là tiền ảo. Đây được coi là một …